Hem 2024 2023 Botanik Odling Förväxlingen Historia Medlem

Medlem

* Kan man bli medlem i Sällskapet Sideneternellens Vänner?

Ja, på sätt och vis...

Sällskapet har inget medlemsregister och inga medlemsavgifter.
Vi räknar alla som vill odla sideneterneller - i liten eller stor skala - som medlemmar.

* Vad vill Sällskapet Sideneternellens Vänner?

Sällskapet vill främja odling av sideneterneller i svenska trädgårdar.

Vi vill också verka för att sideneternellen åter börjar saluföras av fröfirmor i Sverige.

               

 ​Sällskapet

Sideneternellens Vänner

www.sideneternell.se

info@sideneternell.se